за нас / about us

арх. Красимир Кръстев

Красимир Кръстев е архитект и лектор по архитектура. Той е защитил бакалавърска диплома в Архитектурния факултет на Техническия университет в Будапеща, а магистратура – в Хохшуле Анхалт в Десау, Германия. От 2007 до 2010 г. работи в Лондон за Фостър + Партнърс, а до 2012 г. – за Маркс Барфийлд Архитектс. През този период арх. Кръстев е водещ проектант на престижни обекти, между които и Националният музей Зайед на ОАЕ в Абу Даби. През 2013 г. арх. Кръстев основава архитектурен колектив Node Habitat, партньорство между архитекти в Пловдив и Будапеща, а от 2018 г. бюрото се установява окончателно в Пловдив и се нарича Студио К.

От 2011 до 2018 г. Красимир е лектор в в Dessau International Architecture Graduate School (DIA). Той ръководи Студио Кръстев, посветено на иновативни компютърни технологии за проектиране и прототипиране. Той също преподава проектиране чрез BIM (Building Information Modelling), параметрично моделиране и прототипиране чрез роботи. От 2014 до 2017 г. арх. Кръстев е гостуващ професор в Хохшуле Анхалт. През 2013, 2014 и 2015 г. дипломни проекти на студенти, разработени в Студио Кръстев, спечелват наградата за проект на годината в DIA.

Krassimir Krastev, architect

Krassimir is architect and lecturer in architecture. He graduated with a Bachelor’s degree from the Architecture Faculty at the Technical University of Budapest and with a Master’s degree – from Hochschule Anhalt in Dessau, Germany. From 2007 to 2010 he worked in London for Foster + Partners, and until 2012 – for Marks Barfield Architects. During this period Krassimir has been the key designer of prestigious projects, among which the Zayed National Museum of UAE in Abu Dhabi. In 2013 he is the founder of the architectural collective Node Habitat, a partnership between architects in Plovdiv and Budapest, as in 2018 the practice settles permanently in Plovdiv, renamed as Studio K.

From 2011 to 2018 Krassimir is a lecturer in Dessau International Architecture Graduate School (DIA). There he leads Studio Krastev, devoted to innovative computational technologies for design and fabrication. He also teaches design with BIM (Building Information Modelling), parametric modelling and robotic fabrication. From 2014 to 2017 Krassimir is a visiting professor in Hochschule Anhalt. In 2013, 2014 and 2015, student thesis projects, developed in Studio Krastev, won the prize for project of the year in DIA.

kk@studiok.bg