Войнишки мемориал / Soldier’s memorial

Мемориал на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове

една от фасадите на войнишкият мемориал, стоял на това място до 70-те год. на XX век

Някогашният войнишки паметник е носил както израз на преклонение пред загиналите бойци, така и символика на обединението на българския народ и неговите земи в центъра на Балканския полуостров – Тракия, Добруджа и Македония. Именно тази символика е изразена чрез симетричната, насочена към центъра си художествена композиция на проектирания мемориал.

План

Стените на мемориала са облицовани с редуващи се ивици от полиран мрамор и грапав пясъчник. От тези материали в средната плоча е оформена стилизирана фигура на орденa “За храброст”.

Орден “За храброст” на фасада север

Скулптурата на лъва от стария мемориал е конзолно изнесена върху гранитен постамент над водно огледало в центъра на композицията.

Разрез

Архитектурното оформяне на мемориала е съвременна интерпретация на трите стени на стария мемориал, който е стоял на това място до 70-те години на 20-ти век.

Геометричното оформяне на пешеходното пространство пред НДК следва както перпендикулярните оси север-юг и изток-запад, така и диагоналните оси под 45°, генерирани като връзки със съседните кръстовища и силно изразени във фомата на НДК. Морфологията на проектирания мемориал е оформена под взаимодействието на тези оси.

диаграми формообразуване
Изглед от пешеходната зона водеща към НДК

По стените на мемориала се редуват ивици от полиран мрамор и грапав пясъчник. Материалите са със светъл цвят, а отделните ивици се различават по начина, по който отразяват околната среда и светлината, заради различните текстури – полирани или грапави.

Редуване на полирани и грапави текстури
Страничните стени съдържат имената на загиналите воини, а централната – местата и датите на сраженията.
Активирано пространство зад мемориала
Общ изглед на пешеходното пространство

Проект на арх. Красимир Кръстев от Студио К и арх. Константин Пеев от ЕКСА АД