Паметник на Холокоста в Атлантик Сити / Atlantic City Holocaust Memorial

  • възложител / client: Atlantic City Boardwalk Holocaust Memorial, Inc.
  • местоположение: Атлантик Сити, Ню Джърси, САЩ / location: Atlantic City, NJ, USA

Паметникът на Холокоста на променадата в Атлантик Сити е ансамбъл от три колонади от “остриета”. Посетителите преминават през първата колонада, за да навлезнат в пет тематични пространства, разкриващи различни фасети на Холокоста чрез дистинктни десени, изрязани в противоположните лица на “остриетата” на втората колонада. Пристъпвайки тази колонада, посетителите навлизат в уединено място за малки събирания и съзерцание във вътрешността на монумента.

The Atlantic City Boardwalk Holocaust Memorial is an ensemble of three colonnades of “blades”. The visitors are filtered through the first colonnade to enter five thematic spaces that reveal the different facets of the Holocaust through distinctive patterns cut in the adjacent surfaces of the “blades” of the second colonnade. Stepping beyond that colonnade, the visitors enter into a secluded gathering and contemplation space at the rear of the memorial.