Наръчник за интериорните цветове в детски градини и училища / Education interior color guide

DOWNLOAD/СВАЛИ НАРЪЧНИКА

Наръчникът представлява сборник от научно издържана тематика, касаеща развитието на децата в образователни институции и влиянието на цветовете в околната среда върху този процес. Още в началото е поставена обща рамка, която описва психологията на възприятието и въздействието на цветовете върху децата.

Илюстрирани са 11 типови помещения в училища и детски градини, подходящите за тях цветови комбинации, както и кратка спецификация на препоръчаните финишни материали.

Целта на наръчника е да се ползва за намиране на цветови комбинации, които са научно обосновани, подходящи за предназначението на помещението и за възрастовата група на ползвателите. Може да се ползва както от професионални архитекти, така и от любители на интериорния дизайн. Представени са достъни средства и лесни стъпки за генериране на хармонични цветови комбинации.

Илюстрирани са различни възможни цветови комбинации, като тяхното въздействие е обосновано.

Класна стая в прогимназия
Закрита зона за спорт
Санитарно-хигиенни помещения (тоалетни)