Сточна гара Пловдив (Diamond Hills)

  • възложител: Галакси пропърти груп / client: Galaxy Property Group
  • местоположение: Сточна гара Пловдив / location: Plovdiv Freight Station, Bulgaria

Проектът предлага възобновяване на района на старата Сточна гара в Пловдив с нов комплекс от луксозни хотели, казино, спа център, концертна зала, конферетен център, търговски площи, ресторанти и развлекателни функции. Откритите площи формират площад, заграден от високоетажните сгради, снижен под нивото на булеварда за визуална и акустична сегрегация от трафика на най-интензивното кръстовище на града. Ландшафтът е оформен с кипариси и фонтани, които ограждат коридори с изгледи към тепетата на Пловдив.

This project proposes regeneration of the plot of the old Freight Station in Plovdiv with a development of high-end hotels, casino, spa center, concert hall, conference facilities, shopping, leisure and fine-dining spaces. The public realm is formed as a plaza between the landmark structures, lowered beneath the street surface to provide visual and acoustic segregation from the traffic of the busiest junction in the city. The landscape is lined with cypress trees and fountains framing the view corridors towards the hills of Plovdiv.