Ли-2 / Li-2

  • възложител: “Свобода – специален полет”, филм / client: Freedom Flight, the movie
  • местоположение: Будапеща, Унгария / location: Budapest

Необикновеното задание изискваше да се проектира реплика на пилотската и пътническата кабина на самолет Ли-2 за филма “Свобода – специален полет”. Първоначалната концепция предлагаше самостоятелна конструкция, която да позволи вграждане на кинематографска техника и да издържа на клатене за реалистична симулация на полета. Евентуално, бюджетни спестявания принудиха конструктивни импровизации на снимачната площадка…

The unusual commission requested to design a replica of the cockpit and the passenger cabin of a Li-2 aircraft for the movie Freedom Flight. The initial concept proposed a stand-alone structure that would allow integration of filming equipment and withstand shaking to truly simulate a flying aircraft. Eventual necessary budget savings called for last-minute structural improvisations on site…