Мемориал на загиналите във войните за национално обединение

Теренът, предложен за изграждане на мемориала, е част от буферна зона – своеобразен “партер” пред Младежкия хълм. Тази зона осъществява връзката между парка и града. Освен по алеята над терена на мемориала, достъп до парка има и от автобусна спирка. Пешеходна алея към спирката, продължение на променадата нагоре по хълма, ще свърже мемориала с мрежата на пешеходната комуникация на хълма и в града.

Комуникационна мрежа

Откритата площ пред Мемориала позволява събиране на повече хора. В топлите месеци, пространството може да се оползотвори и за събития на открито, в т.ч. чествания с почетен караул, концерти, представления, временни изложби.

План

В центъра на мемориала е положен в “легло” от цветя мраморен кръст с формата на ордена “За храброст”: най-почитаният български орден, даван на заслужилите войници. Около него са разположени символите на петте войни – пет остри вертикални форми от неръждаема стомана. Всяка една от тях носи наименованието на една от петте войни на лицевата повърхност срещу кръста. Под наименованието и годината на войната са изписани имената на войниците от Пловдивска област, загинали в нея. Стоманените символи на преживените войни се събират на върха на мемориала, символизирайки обединението на българската нация.

Единствената висока конструкция в комплекса – петте вертикални елемента – са облечени в листове неръждаема стомана. Това подчертава острите форми, символизиращи петте войни след Освобождението, но и в същото време отразява заобикалящата природа. Така мемориалът оживява – отразявайки ежедневно промените в околната среда и смяната на сезоните. Резултатът е динамично пространство, различно във всеки ден от годината.

летен изглед
зимен изглед

Мемориалният комплекс е ясно дефиниран и разпознаваем, както от булеварда и пешеходните алеи, така и от върха на Младежкия хълм. Формите на алеята и откритите пространства на комплекса са ясно четливи от всяка гледна точка, а подбраните настилки преливат лесно в палитрата на хълма.

изглед от върха на Младежкия хълм
фасада юг
фасада и разрез

Формата на Мемориала е повлияна от очертанията на хълма над него. По този начин се осъществява визуален преход между мемориалното пространство и природата наоколо.