Мемориал на загиналите войници

  • Проект на Обединение 1350 години ДЗЗД (Студио Кръстев ЕООД + ЕКСА Арт ЕООД)

Проектът предлага съвременна интерпретация на историческия монумент, съобразена с настоящето оформяне на пространството около него. Някогашният военен паметник е бил оформен от фасадите на казармен комплекс, който по настоящем е заменен от пешеходните алеи и паркове около Националния дворец на културата. Тази промяна на средата е концептуалната основа на настоящето проектно предложение, а именно възстановяване на паметта чрез съвременни изразни средства.

Историческият монумент е носил както израз на преклонение пред загиналите бойци, така и символика на обединението на българския народ и неговите земи в центъра на Балканския полуостров – Тракия, Добруджа и Македония. Именно тази символика е изразена чрез симетричната, насочена към центъра си художествена композиция на проектирания мемориал.

Архитектурното оформяне на композицията е съвременна интерпретация на П-образното разположение на трите стени на стария мемориал, стоял на това място до 70-те години на 20-ти век.

Човекопотоците в парковото пространство акцентират върху алеите, ориентирани под 45° спрямо алеята с водните каскади, като тези оси са силно изразени и във фомата на НДК. С цел максимална видимост, достъпност и интеграция със съвременната алейна мрежа, източната и западната стена на мемориала са разгърнати под 45° спрямо ориентацията на тези фасади в някогашния мемориал. По този начин монументът акцентира именно в пресечната точка на най-натоварените алеи, свързващи пешеходната мрежа около НДК с централната зона на града, а откритата площ за отдаване на почит е разширена.

Динамичното противопоставяне на настилки и озеленяване в района също е основен формообразуващ фактор за монумента. Каменните плочи от едната страна, срещу зеления остров и озелененото възвишение от другата страна, се издигат в резултат на тектоничен сблъсък между каменните настилки на алеите и зеленината на парка.

Пространството зад паметника е естествено продължение на основната диагонална алея от бул. „Професор Фритьоф Нансен” и бул. „Патриарх Евтимий”. В това пространство са разположени семпли места за сядане както и информационно табло, даващо представа на посетителите относно същността на паметника.

Художественото оформяне на мемориала следва символиката, документирана в наличните архиви. Оформянето и разпределянето на надписите с имената на загиналите войници върху отделните плочи на П-образната композиция цели да постигне ефекта на някогашния мемориал. Запазено е и тяхното групиране по местности върху всяка една от плочите: Тракия, Добруджа и Македония. Основните надписи, изразяващи признателността на народа, са положени високо на стените на монумента. На централната плоча са изписани местата и датите на битките, водени от българската армия.

На централната плоча е ситуиран стилизиран релеф на ордена “За храброст”. Пред ордена, върху изнесен гранитен постамент в центъра на композицията, е издигната скулптурата на лъва, запазена от някогашния мемориал.

По стените на мемориала върху вертикални ивици от гранит, чрез метод на ецване са отнети светли букви за имената на героите. Технологията на изписването е вдъхновена от облика на оригиналните мемориални плочи, които са били от тъмен гранит със светли надписи. Самата гранитна облицовка редува ивици с полирана и грапава повърхност, които се различават по начина, по който отразяват околната среда и светлината, добавяйки ритъм в художественото оформяне на монумента.