изложбени модули

АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС “ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКИЯ ДИЗАЙН”

Предложен е проект за модулна система, съставяща различни конструкции, предназначени както за временни експозиции, така и за  ограждане на археологически обекти в Пловдив.

Модулите, които носят винилните платна, могат да бъдат ориентирани както вертикално, така и хоризонтално. Платната са окачени от двете страни на конструкцията с възможност да бъдат осветени отвътре. Тежка желязна основа на модулите ги укрепва срещу вятър и позволява да бъдат разположени самостоятелно. Запълващите панели в долната част на модулите са необходими, когато системата се използва за ограждане, а при употреба само за изложби тяхното включване е по избор. Предложението за тези панели е да представят стилизирани изображения на архитектурни и археологически паметници, както и на графични символи на Пловдив.

Модулите могат да се сглобят един с друг линейно, под прав ъгъл или под ъгъл 135°, което позволява много възможни композиции. Примери за възможните морфологии с вертикално и хоризонтално ориентирани платна са показани, но те въобще не изчерпват възможностите на системата.

Изложбена конструкция тип “павилион”

Акцент на проекта е изложбена конструкция тип “павилион”, която предоставя възможност за инсталация на навес за засенчване. Показани са два варианта: един, съставен от модули с 20 вертикални платна и друг от модули с 10 хоризонтални платна, но това отново не ичерпва възможностите на системата.